Ekologisk restaurering

Vår dokumenterade spetskompetens inom ekologisk restaurering av våtmarker och ängsmarker gör att vi kan utvärdera vilken metod som är bäst lämpad för att restaurera ett område. Vi presenterar därefter en plan, som beroende på vilket ekosystem det är, innehåller restaurering av en eller samtliga av parametrarna hydrologi, ljustillgång, näringsstatus, fröbank och artsammansättning. Rätt genomfört kan ett restaurerat område bli en attraktiv miljö för allmänheten och stärka företagets varumärke.

Kontakta oss om du har några frågor, eller vill boka ett möte där vi kan gå igenom hur vi bäst kan bistå er.