Inventering

Vi har lång erfarenhet av att utföra naturvärdes-inventeringar, detaljerade vegetationsinventeringar, fågelinventeringar, fladdermusinventeringar och viltinventeringar. Vi kan genom en stor databank med inventeringsdata kombinerat med avancerade statistiska analyser presentera grafiskt hur det inventerade området förhåller sig till referensområden.

Kontakta oss ifall du har några frågor, eller är intresserad av att boka ett möte där vi kan presentera mer hur vi kan bistå er.