Kompetensutveckling

Vi erbjuder en mångfald av utbildningar inom miljöområdet. Ett axplock av dessa är utbildningar inom ekologisk restaurering, ekosystemstjänst-analys samt klimatförändringens påverkan på infrastruktur och biologisk mångfald.

Kontakta oss för mer information om hur vi på bästa sätt kan skräddarsy en utbildning för er organisation.