Om oss

Med en bred utbildning i biologi kombinerat med erfarenheten från strategikonsulten Askus, grundade Petter Hedberg konsultbolaget Petter Hedberg Ekologkonsult hösten 2005. Han publicerade boken "Förändringens vindar - en bok om vårt nya klimat" och följde upp den med utbildningar om klimatförändringens påverkan på infrastruktur och biologisk mångfald.

Hösten 2008 började Petter Hedberg sin doktorandtjänst på Avdelningen för Växtekologi och Bevarandebiologi på Warszawa Universitet. Forskningen fokuserade på vilka faktorer som påverkar utfallet av ekologisk restaurering av våtmarker. 2010 publicerades review-artikeln "New nature by sowing? The current state of species introduction in grassland restoration, and the road ahead.", där de mest framgångsrika restaureringsmetoderna för våtmarker och ängsmarker analyserades. I januari 2013 var artikeln tidskriftens 4:e mest citerade artikel under de senaste 5 åren. Denna framgång följdes upp med att från scratch tillsammans med Dr. Wiktor Kotowski planera, genomföra och utvärdera den då största top-soil removal restaureringen av en myr någonsin. Samtidigt genomfördes även inventeringar av våtmarksrestaureringar i Sverige, som analyserades och publicerades i tidskriften Biological Conservation.

Framgångarna har resulterat i pris för framstående doktorander, och i mars 2014 disputerade Petter på avhandlingen "The use of functional traits as a tool in evaluating restorations of peatlands".

Samtidigt som disputationen övergick konsultverksamheten till aktiebolagsform i samband med att Hedberg Ekologkonsult AB startades. Företaget erbjuder spetskompetens inom ekologisk restaurering, samt genomför inventeringar och provtagningar. Utöver detta erbjuder vi utbildningar samt genomför miljöutredningar för våra kunder.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer.