201409051409904243RBkogW9U2014090514099036577ou6kwAQ201409051409904237SmNXESxZ201409051409903651e3XhmBYF

Restaurering

Vi har dokumenterad spetskompetens av ekologisk restaurering med erfarenhet av projekt utförda i flera Europeiska länder.

Läs mer om våra tjänster inom ekologisk restaurering, inventering, provtagning, kompetensutveckling och utredningar.

Provtagning

Vi utför provtagning av recipient-vatten, med analys i ackrediterade laboratorier.Läs mer om våra tjänster inom ekologisk restaurering, inventering, provtagning, kompetensutveckling och utredningar.

Utredningar

Vi utför MKB, naturvärdes-inventeringar samt tar reda på och sammanställer fakta rörande miljöfrågor som är relevanta för er organisation.

Läs mer om våra tjänster inom ekologisk restaurering, inventering, provtagning, kompetensutveckling och utredningar.

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster, eller om du vill veta mer om hur vi kan bistå er organisation.

Kontakta oss gärna »

Vi hjälper dig

Hedberg Ekologkonsult AB är ett företag med unik spetskompetens inom ekologisk restaurering av våtmarker och ängsmarker, kombinerat med lång erfarenhet av att genomföra inventeringar, utbildningar och strategiska miljöanalyser.

Vårt nätverk av specialister gör att vi kan erbjuda utbildningar, restaureringar, inventeringar och utredningar av högsta kvalitet.