Utredningar

Kombinationen av forskarbakgrund och erfarenheten från konsultverksamhet har gett oss stor erfarenhet av att genomföra analyser av hur komplexa miljöfrågor inverkar på en organisation. Vi utför MKB, naturvärdesinventeringar samt tar reda på och sammanställer fakta om miljöfrågor som är relevanta för er organisation.

Kontakta oss om du har några frågor, eller vill boka ett möte där vi kan presentera hur vi kan bistå er organisations utredningsbehov.