Våra tjänster

Vi utför ekologisk restaurering och efterbehandling av påverkade områden, samt genomför provtagningar och ekologiska inventeringar. Vi har en lång erfarenhet av att genomföra utredningar inom ett brett spektrum av miljöområden, samt att genomföra utbildningar inom ekologisk restaurering, ekosystemstjänst-analys samt inom klimatförändringens påverkan på infrastruktur och biologisk mångfald.

Kontakta oss för mer information om hur vi på bästa sätt kan bistå er organisation.